Bloemfontein Stad Akkommodasie


Krediet Kaart Besprekings:Om te begin: Kies die area, datum en hoeveelheid mense. Kyk deur die opsies beskikbaar en betaal met jou Krediet Kaart.

Bespreekings:   083-326-6799
E-pos:  info@jomelgroup.com
Vir hulp, kontak ons direk of vul die anderstaande form in:

 

Nearby Towns:
Brandfort
Boshof
Reddersburg
Thaba Nchu
Tweespruit
Dewetsdorp
Dealesville
Botshabelo
Petrusburg
Florisbad
To Do:
Restaurants
Shopping
Malls
Movies
Schools
Stadiums
Venues

Bloemfontein Accommodation Close to:

Close to the N1
Close to Grey College
Close to Eunice
Close to the Stadium
Close to UFS (University Free State)
Close to CUT (Central University of Technology
Close to SMS (Saint Michaels Girl School)
Close to Saints (Saint Andrews Boys School)
Close to Bloemfontein City Centre

 

 

WEATHER:
Sep-May: Cool
to very hot. (0C to 38C)
May-Sep: Very Cold to warm. (-5C to 25C)
Cloud: +/-335 days of sunshine p.a.
Rain: Drizzle to Thundershowers
Wind: Breeze to strong gusts